Daiichi Sekken Nhật Bản
 
Hãng hoá mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản. Là công ty con của tập đoàn Tokyota. Thành lập từ năm 1953.

http://www.daiichisekken.co.jp/en/index.html