TAC Kasei Nhật Bản
logo2.jpgĐối tác của Hoang Duong Pharma:

TAC Kasei coperation-NHẬT BẢN

http://www.tack.co.jp


Tập đoàn TAC KASEI đã có hơn 40 năm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm băng dính, và hiện tại các công ty thành viên đang thay đổi cơ cấu. Tập đoàn TAC KASEI cũng tiếp tục khăng định vị trí của mình cùng với sự thay đổi mỗi ngày bời sự duy trì năm nghành hàng trụ cột là: Giấy, sản phẩm chế biến, Y tế, sản phẩm chức năng và RFID. Tập đoàn luôn áp dụng những công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất cho việc nghiên cứu và sản xuất, cũng như luôn tối đa được sức mạnh trong toàn bộ tập đoàn.

 

.