Trọng tâm

WAKODO-Hơn 100 năm lịch sử

" to see, to believe" : Nhìn là tin . Hãy đến thăm nhà máy sữa Wakodo tại tokyo Nhật Bản. Nơi khởi nguồn truyến thống 100 năm "vì một thế giới trẻ thơ "của hãng.

Xem